1 kwietnia 2010 r. Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


administracja

31.10.2008
Category 1
Wzruszalnosc ostatecznej decyzji administracyjnej.

Wzruszalność ostatecznej / prawomocnej decyzji administracyjnej, która została oparta na błędnej wykładni prawa wspólnotowego jest zagadnieniem, które w praktyce wykonywania administracji publicznej może budzi liczne problemy i wątpliwości. Ważnym w tej materii jest orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), który rozpatrując pytanie prejudycjalne sądu holenderskiego, dokonał wykładni wspólnotowej zasady współpracy (art. 10 TWE) w świetle respektowanych zarówno przez Państwa członkowskie i prawo wspólnotowe zasad trwałości decyzji administracyjnej oraz zasady pewności prawa, w szczególności czy z prawa wspólnotowego wynika obowiązek wzruszenia prawomocnej decyzji administracyjnej, która została oparta na błędnej wykładni prawa wspólnotowego.

24.10.2008

Nowe Zeszyty Samorzadowe nr 3/2008

Tomasz Wołowiec, Tadeusz Burzyński

Praktyka funkcjonowania opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.

24.10.2008

Nowe Zeszyty Samorzadowe Nr 3/2008

Przedstawiamy Państwu 3 numer ,,Nowych Zeszytów Samorządowych”.

Na jego łamach przeczaja Państwo m.in. artykuł Tomasza Wołowca i Tadeusza Burzyńskiego pt. Praktyka funkcjonowania opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Jest to interesujące ujęcie tematu stąd też liczymy, że zaprezentowany na stronach serwisu fragment artykułu będzie zachętą do lektury.

24.10.2008
Category 1
Jak stosowac prawo Unii Europejskiej?

Stosowanie prawa wspólnotowego w praktyce wykonywania administracji publicznej, pomimo że od akcesji do Unii Europejskiej upłynęły już cztery lata, wciąż wywołuje wiele problemów.

Z przykrością zauważyć także trzeba, że niewiele osób posiada informację o tym, iż Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 11 maja 2004r. ogłoszenie w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej (M.P z 2004r., Nr 20, poz. 359).

24.10.2008
Category 1
Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej- Wydanie specjalne 2004

W praktyce wiele problemów pojawia się w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba skorzystania z tekstów aktów prawa wspólnotowego przyjętych przed 1 maja 2004 r. Mało kto wie o tym, że wydana została specjalna polska edycja Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Zeszyty Naukowe Sadownictwa Administracyjnego nr 4(19)/20082008-09-05 13:42:16
Odeslania w tekstach prawnych2008-08-12 10:48:20
Skarga na interpretacje do WSA2008-07-15 22:16:56
Urzedowe poswiadczenie odbioru -UPO2008-07-06 22:38:55
Horyzontalne i wertykalne skutki pelnomocnictwa procesowego2008-07-06 22:05:34
Pojecie administracji publicznej2006-11-17 09:41:16
Z internetu korzystam bardzo chetnie...2006-09-12 00:32:26
Zjawisko administracji publicznej - rys teoretyczny2006-07-03 09:10:18
Wybory to mobilizacja do ciężkiej pracy2006-06-26 00:04:43
Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych2006-05-17 01:29:08
Ciężki kawałek chleba2006-04-26 00:13:57
Kampania przed ogłoszeniem terminu wyborów2006-04-21 00:33:31
Rady dla rady2006-03-27 00:19:01
Drób i nie tylko drób2006-03-20 22:45:49
PO stronie obywateli, czy przeciwko „komunolumpenliberałom”?2006-03-20 00:33:48
Jak sobie radzić z dziennikarzami.2006-03-01 07:58:55
Samorządowa kampania wyborcza - cz.22006-02-28 01:41:42
Samorząd a społeczeństwo obywatelskie2006-02-24 07:19:57
JST w służbie...zastępczej2006-02-20 00:13:13
O programie dożywiania2006-02-15 00:01:59
Samorządy terytorialne w UE2006-02-14 07:21:04
Wywiad z rzecznikiem prasowym Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie2006-02-13 00:25:41
Temat kampanii2006-02-10 01:21:20
Analiza elektoratu2006-02-06 12:47:19
Dostęp do akt2006-02-02 06:27:40
Określić cel2006-02-01 06:30:32
Dostęp do szkoleń2006-01-30 09:58:12
Samorządowa kampania wyborcza - cz.12006-01-25 19:29:03
Oszczędności w administracji2006-01-25 08:47:56
Nowa gmina2006-01-20 06:25:13
Lepsze Państwo2006-01-19 06:26:11
Przejrzysta Polska2006-01-17 06:22:04
O strategiach wyborczych przed wyborami samorządowymi2006-01-12 12:42:23
Wójt roku 20052006-01-09 08:30:45
O samorządach i stosowaniu prawa2005-12-30 06:59:09
Nowy prezydent RP2005-12-28 22:38:59
Polskie drogi przez mękę2005-12-16 06:19:38
Samorząd Nadziei2005-12-06 21:44:43
Podwójny prezydent2005-11-30 23:50:59
Samorząd a zdrowie0000-00-00 00:00:00
Jak sobie radzić z dziennikarzami0000-00-00 00:00:00
Jak pomóc gdy zajdzie potrzeba?0000-00-00 00:00:00
Jak restrukturyzowano szpital0000-00-00 00:00:00