1 kwietnia 2010 r. Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


instytucje rynku pracy

02.11.2006

Weryfikacja decyzji przez Powiatowe Urzedy Pracy- wybrane zagadnienia

Ustawowy warunek nabycia statusu osoby bezrobotnej spełniać może tylko taka osoba, która w dniu dokonania rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Powyższy warunek odnajdujemy zarówno w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 2 ust. 1 pkt 2 (1), jak również w ustawie z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i zwalczaniu bezrobocia w art. 2 ust 1 pkt 2 (2).

27.01.2006

Nowelizacja kodeksu pracy

Projekt nowego kodeksu pracy jest już prawie ukończony. Zakłada on poważne zmiany w obowiązujących przepisach i przewiduje nowe rozwiązania, dotychczas w polskim prawie pracy nieznane .

25.01.2006

Pracodawcy pod kontrolą

Kontrole przeprowadzone w samym 2004 roku spowodowały, że na pracodawców nie przestrzegających przepisów prawa pracy nałożono kary w wysokości ponad 13 mln złotych - powiedziała Anna Hintz Główny Inspektor Pracy.

18.01.2006

Urzędy Pracy - również dla rolnika i osoby niezarejestrowanej

Znajomość przepisów i praktycznej działalności urzędów zatrudnienia ułatwia życie osobom bez pracy.

02.12.2005

Urząd Pracy zapłaci za mieszkanie?

Od 1 listopada obowiązuje znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia, która daje możliwość częściowej refundacji kosztów zakwaterowania.