1 kwietnia 2010 r. Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


inwestycje

10.03.2006

Zasady i tryb wyboru partnera prywatnego

W toku prac nad tworzeniem regulacji prawnych PPP rozważano możliwość stworzenia odrębnego, od funkcjonującego już w Polsce systemu udzielania zamówień publicznych, trybu wyboru partnera prywatnego.

02.03.2006

Przygotowanie partnerstwa publiczno-prywatnego

Ustawa w kształcie uchwalonym przez Sejm, zawiera zapisy dotyczące analiz, jakim należy poddać pomysły na realizację konkretnego zadania publicznego w formule PPP.

27.02.2006

Strony PPP

Stronami współpracy określanej mianem PPP są co do zasady dwa rodzaje podmiotów, z jednej strony jest to partner publiczny, czyli najprościej rzecz ujmując podmiot, na którym spoczywa prawny obowiązek realizacji określonych zadań wyposażony w kompetencje do podjęcia określonych prawem działań służących ich wykonaniu.

23.02.2006

Eksperci Instytutu Zamówień Publicznych odpowiadają - Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Czy zawarcie umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego, z którą łączy się uiszczenie opłaty przyłączeniowej, winno być poprzedzone procedurą wynikającą z ustawy - Prawo zamówień publicznych?

20.02.2006

Umowy w PPP

Skonstruowanie PPP w sposób zapewniający jak największą korzyść dla interesu publicznego wymaga elastycznego podejścia do wszelkich ryzyk występujących przy realizacji konkretnego przedsięwzięcia co możliwe jest jedynie w drodze umowy cywilnoprawnej.

Komisja Europejska wobec PPP2006-02-15 00:13:17
Instytucjonalizacja PPP2006-02-09 06:26:43
Ramy Prawne Partnerstwa Publiczno-Prywatnego2006-02-06 12:49:58
Pytanie o katastrofy2006-02-06 12:43:48
Trzecia strona partnerstwa2006-01-26 06:19:04
PPP z finansowaniem prywatnym2006-01-24 06:24:40
Partnerstwo Publiczno-Prywatne2006-01-19 06:34:10
Problem z gołoledzią rozwiązany2005-12-28 22:37:51
Promocja na Targach2005-12-15 07:20:01
Jak się promować?2005-12-11 21:36:53
Hotel w galerii - kolejna „świątynia konsumpcji”- tym razem w Lubinie2005-12-07 05:34:21
Salon INVESTCITY2005-12-01 00:10:20