1 kwietnia 2010 r. Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


oświata

06.05.2008

RUCH SLUZBOWY 2008

Jak co roku okres kwietnia i maja przypada na wzmożony ruch służbowy w szkołach i placówkach oświatowych, zapadają bowiem w tym czasie tak kluczowe dla nauczycieli decyzji związane z zatrudnieniem. Rok 2008 nie jest rokiem wyjątkowym, także i obecnie wobec niżu demograficznego coraz więcej nauczycieli staje przed podjęciem decyzji w sprawie zatrudnienia.

19.02.2007

Koniec ochrony nauczycieli z art. 41 Kodeksu Pracy?

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

12.02.2007

O integracji i wspolpracy nauczycieli w klasach integracyjnych

„Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie"-Maria Grzegorzewska.

Stosunek do niepełnosprawnych na przestrzeni wieków ewaluował od pełnej wrogości do względnej akceptacji. Miejsce tych ludzi w różnych społeczeństwach zależało od ogólnej kultury i poziomu życia.

13.09.2006

Karta Nauczyciela jako prawo pracy nauczycieli

Z punktu widzenia nauczyciela niezwykle istotne jest określenie, w jakich placówkach i na jakich stanowiskach będzie objęty przepisami Karty Nauczyciela.
Podmiotowy zakres regulacji Karty Nauczyciela określają jej przepisy początkowe i końcowe. W art. 1 Karty Nauczyciela wskazano kryteria stosowania jej przepisów ze względu na miejsce zatrudnienia.

05.09.2006

Urlop wypoczynkowy nauczycieli

Zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego przez nauczycieli w dość znaczący sposób różnią się od regulacji Kodeksu pracy. Uprawnienia w tym zakresie zostały inaczej ukształtowane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe (placówki feryjne), a inaczej w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne (placówki nieferyjne).

Warunki uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli2006-08-01 13:13:05
Awans zawodowy nauczycieli - przepisy wspólne dla wszystkich stopni awansu2006-07-11 08:49:56
Terminy w awansie zawodowym nauczyciela2006-07-05 00:04:39
Kwalifikacje i wynagrodzenie nauczycieli legitymujących się dyplomem zakładu kształcenia nauczycieli2006-06-28 06:27:12
List protestacyjny do Premiera2006-06-19 08:56:46
Uprawnienia emerytalne nauczycieli2006-05-30 01:23:34
Kwalifikacje nauczycieli po studium nauczycielskim2006-04-28 00:02:55
RUCH SŁUŻBOWY 2006 - nie tylko rozwiązanie stosunku pracy2006-04-25 00:07:06
Dokumentowanie okresów składkowych, nieskładkowych i uzupełniających - emerytura nauczyciela. Część I2006-04-24 08:25:19
Rankingi gmin i powiatów z zakresu efektywności nauczania2006-04-20 06:09:23
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa2006-04-05 08:00:03
KOSZTY OŚWIATOWE - ANALIZATOR KOSZTÓW OŚWIATOWYCH2006-04-04 09:06:32
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach2006-03-09 00:03:10
Religia do średniej2006-02-09 06:25:33
Urlop wypoczynkowy a urlop dla poratowania zdrowia w placówkach nieferyjnych2006-02-07 06:31:51
Oświatowa 132006-02-02 06:31:37
Stosunek pracy nauczycieli2006-01-31 06:42:53
Staż pracy nauczyciela przedszkola2006-01-30 14:25:37
Nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia2006-01-27 06:22:05
Zakaz konkurencji2006-01-16 08:31:04
Europejska edukacja2006-01-12 06:24:56
Regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty2006-01-11 06:28:08
Ubezpieczenie osoby na urlopie wychowawczym2006-01-10 07:08:00
Emerytura dla nauczycieli - okresy uzupełniające2006-01-02 01:00:44
Emerytura dla nauczycieli - okresy nieskładkowe2005-12-30 06:52:26
Emerytura dla nauczycieli - okresy składkowe2005-12-29 06:20:37
Pomoc materialna dla uczniów - spostrzeżenia2005-12-28 22:35:46
Nowy pracownik w szkole2005-12-20 06:21:11
Optymalne rozwiązania w zakresie edukacji2005-12-14 07:18:41
Europejska edukacja - relacja2005-12-13 07:23:28
Co nas czeka w dziedzinie edukacji?2005-12-11 15:22:36
Dyrektor szkoły, czy służby finansowe - kto ma obowiązek wysyłania deklaracji do PFRON?2005-12-11 01:10:01
Pomoc materialna dla uczniów2005-12-11 01:07:49
Ponawydurniali się2005-12-09 00:15:14
Komputer także dla seniorów2005-11-30 20:55:49