1 kwietnia 2010 r. Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


gospodarka komunalna

29.01.2007

Energia z biomasy - dzisiaj i jutro. Dlaczego jest tak zle?

Jaki jest rynek biomasy każdy widzi. Co niektórych zdziwiło, że tak mało jest w chwili obecnej biomasy, że brakuje przemysłowych plantacji. Powstają kotłownie opalane biomasą i kotły współspalające biomasę z węglem. A paliwa brakuje. Przyjdzie płacić kary - a to wielu zaboli. Czyja to wina i jak rozwiązać problem?

23.03.2006

Opłaty przyłączeniowe

Czy istnieją prawne możliwości ustalania i pobierania opłat za przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

21.02.2006

Z kim zawierać umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków?

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

14.02.2006

Gospodarka odpadami komunalnymi, a dyrektywy Unii Europejskiej

Unia Europejska to już nie 15 państw, a 25. Jakie są skutki wdrażania dyrektyw UE bez uwzględniania specyfiki nowych karajów członkowskich i bez nowych rozwiązań w dziedzinie gospodarki komunalnej?

26.01.2006

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - część 3

Na mocy nowelizacji uległy zmianie przepisy dotyczące stanowienia i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rada gminy będzie miała możliwość podjęcia uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostaną one sporządzone niezgodnie z prawem.

Niewspółmierny podział zadań2006-01-06 06:15:00
Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - część 22005-12-28 22:46:31
Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - część 12005-12-28 22:33:28
System EKO AB2005-12-06 22:44:56
Zdążyć przed zimą - Warszawscy drogowcy w stanie pełnej gotowości2005-12-01 12:27:41