1 kwietnia 2010 r. Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


ochrona środowiska

07.11.2008

Oczami internautów.

Wyrokiem z dnia 31 października 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 689/08) uchylił postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie południowej obwodnicy Warszawy.

12.09.2008

Postepowanie uzgodnieniowe z organami ochrony srodowiska w procesie budowlanym. Zagadnienia wybrane. Zygmunt Wisniewski

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, Nr 4(19) 2008r

12.08.2008

Kwartalnik POS Nr 2 (41) 2008

Problemy Ocen Środowiskowych

12.08.2008

OOS

Profesor Andrzej Kraszewski

Politechnika Warszawska Przewodniczący Krajowej Komisji do spraw OOS

Czy planując bezprecedensowy rozwój infrastruktury możliwe jest połączenie zasady rozwoju zrównoważonego i zasady sprawnego działania, która zakłada szybkie przygotowywanie inwestycji? To trudne, lecz moim zdaniem możliwe. Wymaga to jednak spełnienia kilku warunków, i to zarówno przez inwestorów, jak i przez administrację publiczną.

12.08.2008

Oceny oddzialywania na srodowisko

Ewa Florkiewicz

Nowe rozwiązania dla ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć odpowiedzią na wymogi prawa wspólnotowego

Nowy Kwartalnik2008-07-07 22:52:36
Obszar Natura 2000 jako prawna forma ochrony przyrody - wybrane skutki jego wyznaczenia2006-10-19 12:52:52
Mity plantacji energetycznych na podstawie wierzby energetycznej2006-07-24 00:09:01
Ekokonwersja szansą na poprawę stanu środowiska naturalnego2006-05-15 00:06:09
Co robią władze terytorialne, by zapewnić sobie czystą energię?2006-05-04 00:45:27
Dostęp do informacji o środowisku - nowe regulacje. Część II2006-04-18 07:43:34
Dostęp do informacji o środowisku - nowe regulacje. Część I2006-04-10 07:59:09
Nowy mechanizm finansowy dotyczący energooszczędności.2006-03-15 08:34:07
Kary pieniężne w ochronie środowiska2006-03-07 00:54:43
Plany gospodarki odpadami2006-01-20 12:46:58
Jedyny taki bank w Polsce2005-12-19 06:50:14
Gmina właścicielem śmieci?2005-12-01 00:06:29