1 kwietnia 2010 r. Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


pożytek publiczny

31.03.2006

Ruszył Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych do udziału w kolejnym etapie otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2006 r. ze środków Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

03.02.2006

Mały wielki procent

Osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku.

12.01.2006

Nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

1 stycznia 2006 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty, umowy, sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

11.01.2006

Dla niepełnosprawnych

Od 5 stycznia do 29 września 2006 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach SPO RZL - Działanie 1.4

03.01.2006

Współpraca jst z organizacjami pozarządowymi

Jakie są relacje między organizacjami pozarządowymi, a jednostkami samorządu terytorialnego? Jak samorządy traktują trzeci sektor i czy możliwa jest współpraca między jst a trzecim sektorem?