1 kwietnia 2010 r. Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


finanse JST

19.09.2008

Oplata skarbowa od prokury.

Sposób liczenia opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sytuacji składania odpisu z KRS w sądzie, czy w organie administracji publicznej wywołuje nadal wiele problemów. Jest to szczególnie istotny problem dla dużych podmiotów gospodarczych, w których może być ustanowionych nawet kilkudziesięciu prokurentów. W licznych przypadkach zarówno sądy jak i organy administracji publicznej, opierając się na literalnej wykładni przepisów załącznika IV do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2006r., Nr 225. poz. 1635 ze zm) przyjmują, iż w takiej sytuacji podmiot składając odpis z KRS będzie musiała uiścić opłatę skarbową od każdego stosunku prokury ujawnionego w KRS.

16.09.2008

O granicach dobrego smaku w wydaniu samorzadowców z Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Dolnoslaskiego pisze Hanna Wieczorek w Slowie Polskim, Polska Gazeta Wroclawska, 13-14 wrzesnia 2008r.

W gminie, szczególnie małej, trudno zresztą ukryć ekstrawaganckie wydatki. Po urzędowych korytarzach snują się ludzie, a do urzędniczych pokojów w każdej chwili może zaglądnąć wściekły petent. Znacznie łatwiej szastać publicznym groszem w instytucjach, do których nie trafia przypadkowy zjadacz chleba. Żaden wyborca nie policzy przecież, ile butelek wina zamawia Kancelaria Prezydenta RP, ani nie sprawdzi, ile pieniędzy wydają ludzie premiera na ciastka, kawę i wodę mineralną.

02.10.2006

Skarga dot. lamania jawnosci finansow publicznych

Jak wynika z pisma Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych nr KR RIO.001-12/06 z dnia 31 lipca 2006 roku będącego odpowiedzią na Pismo Najwyższej Izby Kontroli z dnia 9 czerwca 2006 roku nr WSK/WSW/051/T/1280/06 zainicjowanego skierowaną przeze mnie do Najwyższej Izby Kontroli tezą, z której wynika iż uchwały budżetowe jednostek samorządu terytorialnego podjęte w roku 2005 na rok 2006 utraciły moc z dniem wejścia w życie obecnej ustawy o finansach publicznych tj. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

16.05.2006

Manewry podatkowe

Nasza armia od kilku lat przekwalifikowuje poligony na ...lasy. O co chodzi? O mniejsze podatki na rzecz JST. Samorządy się buntują. Czy słusznie? W poprzedniej kadencji armia sygnalizowała parlamentarzystom spór z JST. Z inicjatywy resortu obrony doszło w końcu do spotkania zainteresowanych stron.

09.05.2006

Budżet, budżet..!

Poniżej prezentujemy terminarz w pigułce uchwalania budżetów w jst. Czasu jest dość, ale i powoli zbliża się kampania wyborcza do samorządów, więc warto o kilku datach pamiętać. Nie zaszkodzi w gorączce kampanijnej.

Jednostka samorządowa jako podatnik VAT2006-04-27 07:31:05
Jestem strażnikiem Skarbu2006-04-11 00:03:13
Odsetki za zwłokę - jako sankcja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych2006-03-13 01:30:35
Finansowanie inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno - prywatnego2006-02-22 02:11:32
Stawki VAT na usługi „pracochłonne” oraz sprzedaż mieszkań (Unia Europejska)2006-02-17 00:25:11
Oświadczenia majątkowe2006-01-23 06:29:13
Finansowanie inwestycji samorządowych2006-01-18 06:35:21
Kto jest podatnikiem: gmina czy jej urząd ?2005-12-01 02:22:53