27 grudnia 2009 r. Imieniny: Fabioli, Jana, Żanety
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej- Wydanie specjalne 2004

Kategoria: administracja
Data publikacji: 2008-10-24 16:33:38
Autor: Redakcja

W praktyce wiele problemów pojawia się w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba skorzystania z tekstów aktów prawa wspólnotowego przyjętych przed 1 maja 2004 r. Mało kto wie o tym, że wydana została specjalna polska edycja Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.


Korzystanie z tego publikatora nie jest rzeczą łatwą.

Aby ułatwic dotarcie do poszukiwanego aktu normatywnego, który został zamieszczony w tym wydaniu, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Po pierwsze teksty aktów normatywnych, które zostały zamieszczone w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego UE znajdują się w 20 rozdziałach na wzór klasyfikacji przyjętej w spisie obowiązującego prawodawstwa wspólnotowego. W obrębie każdego rozdziału teksty zostały zgrupowane w tomach, w porządku chronologicznym według daty ich pierwotnej publikacji w zwykłym wydaniu Dziennika.

Dotrzeć do polskiej edycji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej można za pomocą bazy - EUR- lex (http://eur-lex.europa.eu/JOEdSpecRep.do?year=2004)

Istotną pomocą w sprawnym poruszaniu się po polskiej edycji Dziennika Urzędowego UE stanowić może załączony poniżej fragment listy, zawierającej daty publikacji tomów wydania specjalengo. Należy ją odczytać w ten sposób, iż oznaczenie numeryczne zawarte w kolumnie nr 2 [Volume - pl. rozdział] (oznaczenie numeryczne z kolumny nr 1 jest tożsame z oznaczeniem z kolumny nr 2) oznacza „rozdział” oraz „tom” Wydania Specjalnego Dziennika Urzędowego. Natomiast kolumna nr 3 [Publication's datę - pl. data publikacji] zawiera datę publikacji określonego tomu w ramach danego rozdziału tematycznego. Przykładowo: rozdział 1 [Sprawy ogólne, finansowe i instytucjonalne] tom 1 został opublikowany 17.12.2004 r., natomiast rozdział 2 [Unia celna i swobodny przepływ towarów], tom 4, zawierający m.in. rozporządzenie nr 2913/92/EWG z 12.10.1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE Nr L 302 z 19.10.1992 r., s. 1) został opublikowany w dniu 1.10.2004 r. Z kolei tytułem dalszego przykładu, Rozdział 3 [Rolnictwo], tom 40, zawierający m.in. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1972/2003 z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do handlu produktami rolnymi ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji" (Dz. Urz. UE Z. 293 z 11.11.2003, str. 3), został opublikowany w dniu 27 czerwca 2005 r.

Należy także zwrócić uwagę, że data publikacji aktu ma znaczenie dla ustalenia kwestii ogłoszenia aktu i jego wejścia w życie w stosunku do adresatów, a także dla oceny możliwości zapoznania się przez adresatów z treścią skierowanych do nich przepisów, w szczególności z obowiązkami nakładanymi na nie przez nowe regulacje prawne.

2004 OJ Special Edition - Polish

':.',- ID Volume Publication's datę

01-01-PL Volume-01-01-PL 17/12/2004

01-02-PL Volume-01-02-PL 9/12/2005

01-03-PL Volume-01-03-PL 21/01/2005

01-04-PL Volume-01-04-PL 21/01/2005

01-05-PL Volume-01-05-PL 12/08/2005

02-01-PL Volume-02-01-PL 11/11/2004

02-02-PL Volume-02-02-PL 27/08/2004

02-03-PL Volume-02-03-PL 27/05/2005

02-04-PL Volume-02-04-PL 1/10/2004

02-05-PL Volume-02-05-PL 25/02/2005

02-06-PL Volume-02-06-PL 7/09/2004

02-07-PL Volume-02-07-PL 10/12/2004

02-08-PL Volume-02-08-PL 10/12/2004

02-09-PL Volume-02-09-PL 20/09/2004

02-10-PL Volume-02-10-PL 1/09/2004

02-11-PL Volume-02-11-PL 4/04/2005

02-12-PL Volume-02-12-PL 10/09/2004

02-13-PL Volume-02-13-PL 27/05/2005

02-14-PL Volume-02-14-PL 13/08/2004

02-15-PL Volume-02-15-PL 27/05/2005

03-01-PL Volume-03-01-PL 10/09/2004

03-02-PL Volume-03-02-PL 10/09/2004

03-03-PL Volume-03-03-PL 10/08/2004

03-04-PL Volume-03-04-PL 11/08/2004

03-05-PL Volume-03-05-PL 20/09/2004

03-06-PL Volume-03-06-PL 22/10/2004

03-07-PL Volume-03-07-PL 9/07/2004

03-08-PL Volume-03-08-PL 10/11/2004

03-09-PL Volume-03-09-PL 18/06/2004

03-10-PL Volume-03-10-PL 14/01/2005

03-11-PL Volume-03-11-PL 15/09/2004

03-12-PL Volume-03-12-PL 10/12/2004

03-13-PL Volume-03-13-PL 8/09/2004

03-14-PL Volume-03-1.4-PL 16/09/2004

03-15-PL Volume-03-15-PL 5/10/2004

03-16-PL Volume-03-16-PL 19/11/2004

03-17-PL Volume-03-17-PL 25/11/2004

03-18-PL Volume-03-18-PL 8/12/2004

03-19-PL Volume-03-19-PL 30/09/2004

03-20-PL Volume-03-20-PL 15/10/2004

03-21-PL Volume-03-21-PL 20/10/2004  powrót do strony głównej
  wersja do druku
  wyślij znajomemuAktualnie brak komentarzy do tego tekstu.