27 grudnia 2009 r. Imieniny: Fabioli, Jana, Żanety
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum


Nowe Zeszyty Samorzadowe Nr 3/2008

Kategoria: administracja
Data publikacji: 2008-10-24 17:56:08
Autor: Redakcja

Przedstawiamy Państwu 3 numer ,,Nowych Zeszytów Samorządowych”.

Na jego łamach przeczaja Państwo m.in. artykuł Tomasza Wołowca i Tadeusza Burzyńskiego pt. Praktyka funkcjonowania opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Jest to interesujące ujęcie tematu stąd też liczymy, że zaprezentowany na stronach serwisu fragment artykułu będzie zachętą do lektury.


Ponadto w numerze przeczytają Państwo artykuły pt:

Składanie oświadczeń woli przez zarząd gminy, Marcina Batora,

Właściwość komisji rewizyjnej w prowadzeniu kontroli działalności zarządu i starosty powiatu w zakresie objętym prowadzonym postępowaniem prokuratorskim, Jerzego Korczaka,

Łączenie mandatu radnego z zarządzaniem nieruchomościami gminy, Marcina Batora,

Realizowanie świadczeń zdrowotnych przez powiat z udziałem spółki prawa handlowego, Agnieszki Rzeteckej-Gil,

Opublikowano także:

Zmiany warunków udzielonego przez powiat poręczenia kredytu (stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu)

Zlecanie wykonywania zadań gminy przez zakłady budżetowe oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu (stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu)

Obowiązek powołania sekretarza gminy (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2008 r., sygn. akt II OSK 1744/07)

Finansowanie budowy infrastruktury technicznej (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego I Ą z dnia 7 marca 2008 r., Nr NK.II. DJ. 0911-35/08)

Ustanowienie przez radę gminy nagrody (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Rz 706/07)

Wykonywanie zadań spoza sfery użyteczności publicznej przez gminny zakład budżetowy (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lutego 2008 r., Nr NK.II.0911/97/08)

Zaliczenie drogi do kategorii dróg publicznych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Rz 63/08)

Pozbawienie drogi publicznej kategorii drogi gminnej (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 17 stycznia 2008 r., Nr NK.II. DJ. 0911-3/08)

Zatrudnienie kierownika jednostki pomocy społecznej (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 4 kwietnia 2008 r., (Nr NK.II.0911/189/08)

Prowadzenie przez gminę działalności polegającej na zarządzaniu nieruchomościami niestanowiącymi własności gminy (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 10 marca 2008 r., Nr PN.II.AJar.0911-2-11(2)/08)

Zobligowanie wójta gminy przez organ stanowiący do wydania decyzji administracyjnej (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2008 r., Nr PN.II.0911-24-08)  powrót do strony głównej
  wersja do druku
  wyślij znajomemuAktualnie brak komentarzy do tego tekstu.