27 grudnia 2009 r. Imieniny: Fabioli, Jana, Żanety
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum

Lista wszystkich aktualności


26.09.2008Sposob zabezpieczania srodkow wlasnych na realizacje projektow unijnych.
Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, dotyczące zasad dokumentowania przez jednostki samorządu terytorialnego posiadania środków finansowych niezbędnych do realizacji projektów unijnych.
więcej >
18.02.2008Kapital ludzki, czyli edukacja
Ponad 1,7 mld euro z programu Kapitał Ludzki na poprawę systemu edukacji mają do dyspozycji samorządy województw. Już ogłaszają pierwsze konkursy m.in. na dofinansowanie przedsięwzięć, których celem jest upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy i uatrakcyjnianie szkolnictwa zawodowego.
więcej >
07.12.2007PO Infrastruktura i srodowisko gotowy
5 grudnia 2007 r. Komisarz ds. Polityki Regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmująca do realizacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 . To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro. Budżet całego programu łącznie z wkładem krajowym to 37,6 mld euro.
więcej >
12.10.2007Gesicka: 20% samorzadow nie ubiegalo sie o fundusze unijne
Około 20 proc. jednostek samorządu lokalnego nie ubiegało się o środki unijne i w tych społecznościach na pewno aktywność była mniejsza - powiedziała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka na konferencji, poświęconej przedsiębiorczości lokalnej.
więcej >
08.10.2007Potok funduszy
W porównania do lipca, w miesiącu sierpniu nastąpił nieznaczny spadek tempa przekazywania unijnych refundacji na konta beneficjentów. Beneficjenci otrzymali tytułem refundacji ponad 978,7 mld zł z kont programowych. Tym samym kwota wydatków wypłaconych na rzecz beneficjentów wzrosła do poziomu 17,77 mld zł, co stanowi 54,3 proc. alokacji dostępnej dla Polski na lata 2004-2006.
więcej >
08.10.2007Kolejne programy operacyjne zaakceptowane
Komisja zaakceptowała programy: Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej oraz 5 programów regionalnych
więcej >
09.07.2007Warto byc za!
1,5 mln zł mogą otrzymać łącznie organizacje pozarządowe na realizację projektów, służących pomocy najuboższym, w ramach konkursu \"Warto być za!\". Z początkiem lipca ruszyła jego druga edycja. Wnioski można składać do końca sierpnia.
więcej >
09.07.2007Niezwykla Polka
Grupa AKCJA AKACJA oraz Fundacja "Przyjaciółka" ogłaszają konkurs dla kobiet w sposób wyjątkowy przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych w Polsce.
więcej >
09.07.2007Progress dla JST
Ponad 743 mln euro jest do zdobycia w ramach programu Progress zaplanowanego na lata 2007- 2013. Samorządy realizujące jedno z działań programu już mogą startować w ogłaszanych przetargach i konkursach. Jeszcze w tym roku planuje się rozpisać 85 z nich, na łączną kwotę 77,9 mln euro.
więcej >
26.03.2007WEBsk@ szkola
Rusza kolejna, już III edycja, konkursu WEBsk@ szkoła. Tym razem organizatorzy budują platformę komunikacyjną dla szkół, gdzie będzie można zaprezentować swoją szkołę, pisać blogi, dyskutować na forach, polecać interesujące uczniów tematy, a przede wszystim wygrywać atrakcyjne nagrody!
więcej >
26.03.2007Program PFRON dla gmin
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił V edycję ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy program jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych ”Równe szanse, równy dostęp”.
więcej >
25.03.2007Granty na angielski
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Autor i Fundator Programu) oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (Realizator Programu) ogłaszają konkurs Small Grants w ramach szóstej edycji Programu ENGLISH TEACHING(ET 2007)
więcej >
22.03.2007RegioStars 2008
8 marca komisarz ds. polityki regionalnej, Danuta Hübner, ustanowiła RegioStars 2008, nową coroczną nagrodę za innowacyjne projekty w zakresie rozwoju regionalnego - informuje Dorota Dotryw.
więcej >
16.03.2007Konkurs informacji miejskiej
Od 20 lutego można zgłaszać prace w konkursie na najlepszy istniejący i projektowany System Informacji Miejskiej (SIM) oraz promocyjne wykorzystanie USP (unique selling proposition). Konkurs organizowany jest w ramach drugiej edycji Bram Kraju.
więcej >
04.01.2007Mechanizmy Norweskie/EOG - drugi nabór ogloszony
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ogłasił rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na łączna kwotę 176 895 000 euro. Nabór wniosków rozpoczął się 2 stycznia 2007 r. i będzie trwać do 16 kwietnia 2007 r.
więcej >
04.01.2007Plan Inwestycyjny do PO Rozwoj Polski Wschodniej
20 grudnia 2006 r. Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (PO RPW) wraz z Indykatywnym Planem Inwestycyjnym dla Programu.
więcej >
30.10.2006Zmiany w programach
Spotkaliśmy się dzisiaj, aby podsumować konsultacje Programu Infrastruktura i Środowisko, poinformować o tym, jakie uwagi były zgłaszane i które z nich uwzględniliśmy - mówił wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński podczas spotkania z dziennikarzami, które poprzedziło konferencję podsumowującą konsultacje społeczne PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
więcej >
20.10.2006500 mln euro dla 5 województw
Około 500 mln euro otrzymają dodatkowo woj. śląskie, wielkopolskie, małopolskie, łódzkie i opolskie z unijnego dofinansowania dla regionów na lata 2007-2013 - poinformowała rzeczniczka resortu rozwoju regionalnego Monika Niewinowska.
więcej >
16.10.2006Dwa lata Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Dokładnie dwa lata temu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęło pierwszych czterdzieści projektów, wybranych przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
więcej >
02.10.2006Rzeczpospolita Internetowa
Wyłoniono finalistów I etapu Konkursu w programie „Rzeczpospolita Internetowa” - informuje Paweł Kaczmarczyk. 131 najlepszych wniosków spośród 644 nadesłanych przez gminy wiejskie do programu „Rzeczpospolita Internetowa” zyskało pozytywną opinię Komisji Konkursowej. Spośród finalistów wyłonione zostaną w II etapie Konkursu zwycięskie projekty, na których realizację Fundacja Grupy TP przekaże łącznie 3,2 mln złotych.
więcej >
22.09.2006Fundusze UE nie
Choć Polska otrzymała w 2005 roku z unijnej kasy więcej pieniędzy niż do niej wpłaciła w ramach składek, to obok Czech ma najgorsze wyniki w wykorzystaniu funduszy strukturalnych, gorsze nawet niż w 2004 roku - podała Komisja Europejska (KE)
więcej >
08.09.2006Fundusze europejskie na renowacje Slaskich Swiatyn
Ponad 12 mln złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspiera renowację trzech śląskich obiektów sakralnych: pocysterskiego zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach oraz kościołów pod wezwaniem św. Wojciecha w Łanach i Najświętszej Marii Panny w Pszowie.
więcej >
06.09.2006Projekty Warszawy w ramach EOG/NMF
W ramach współpracy między Warszawą a Oslo stolica może otrzymać od Norwegów prawie 90 mln zł dofinansowania do dziewięciu projektów. Ich szacunkowa wartość wynosi 158,6 mln zł, a kwota dofinansowania to ponad 88 mln zł.
więcej >
06.09.2006Fundacja dla dzieci
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza rozpoczęcie programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2006 Regionalny Konkurs Grantowy”.
więcej >
02.09.2006Dostaniemy wiecej EURO
Polska dostanie w latach 2007-13 nominalnie 7,7 mld euro więcej funduszy unijnych. Tak wynika z komunikatu, który unijna komisarz Danuta Hübner przekazała rządowi.
27.07.2006Ruszyl nabór zgloszen inwestycji do PO Rozwój Polski Wschodniej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Programów Regionalnych ogłasza nabór zgłoszeń do Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
więcej >
12.07.2006Kapitał Ludzki 2007-2013
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) to jeden z programów, który będzie realizowany w latach 2007-2013 i który będzie kontynuował w zasadniczej części działania społeczne realizowane w ramach obecnie trwających programów: Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a także Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
więcej >
12.07.2006Infrastruktura społeczna
Nabór wniosków w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Wielkopolski działanie 4.3 Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecznej
więcej >
06.07.2006Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
W okresie programowym 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym promowana będzie w ramach odrębnego, nowego Celu 3 polityki spójności Unii Europejskiej - Europejska Współpraca Terytorialna.
więcej >