27 grudnia 2009 r. Imieniny: Fabioli, Jana, Żanety
redakcja
partnerzy
subskrypcja
współpraca
forum

Zdaniem eksperta
Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na rozwój własnego regionu
Nowoczesne techniki telekomunikacyjne, to nie tylko nowoczesne państwo i nowoczesne społeczeństwo, ale także łatwiejsze życie mieszkańców i to nie tylko w dużych miastach i dobrze rozwiniętych regionach - to również szansa rozwoju dla obszarów oddalonych od dużych aglomeracji miejskich. Dostęp do Internetu, szczególnie dostęp szerokopasmowy jest fundamentem strategii tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Polce, jednej z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.1
Jakie korzyści płyną z rozwoju i dostępu do Internetu omawialiśmy w poprzednim naszym artykule 2. Ważne jest jednak, aby w szczególności władze lokalne, nie traktowały infrastruktury telekomunikacyjnej jako drugorzędnej, nie doceniając wpływu tej dziedziny na rozwój własnego regionu.

Jakie usługi mogą być świadczone dzięki infrastrukturze telekomunikacyjnej?
Aby mówić o społeczeństwie informacyjnym muszą być spełnione co najmniej trzy elementy. Musi istnieć infrastruktura teleinformatyczna, obejmująca zasięgiem każdego obywatela, muszą istnieć zasoby informacyjne dostępne dla wszystkich oraz powszechnie dostępny system kształcenia społeczeństwa w zakresie wykorzystania istniejących zasobów sieciowych. Proces budowania społeczeństwa informacyjnego jest długotrwały i trudny. Przede wszystkim muszą zostać podjęte niezwykle kosztowne inwestycje w zakresie budowy infrastruktury oraz usług, a także w zakresie szkoleń dla ich użytkowników. Niektóre obszary naszego kraju, szczególnie te zacofane, być może będą zaczynały od komutowanego dostępu do Internetu. W innych, bardziej rozwiniętych regionach będzie zapewne możliwość korzystania z coraz szerszej oferty usług przy wykorzystaniu szerokiego pasma. Oczywiście proces ten można przyśpieszyć podejmując współpracę między władzami centralnymi, samorządowymi i operatorami. W przeciwnym wypadku będziemy zawsze mówić o problemie wykluczenia cyfrowego a nie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Tym mianem określa się bowiem społeczeństwo nowoczesnego, wysoko rozwiniętego państwa, w którym istnieje rozbudowana infrastruktura teleinformacyjna, która umożliwia społeczeństwu pełen dostęp do usług i informacji.
A oto kilka przykładów nowoczesnych usług, które mogą być świadczone dzięki nowym technologiom.
Ciekawym przykładem zastosowania nowoczesnych technik telekomunikacyjnych jest system wspomagający osoby bezrobotne w kontaktach z urzędem pracy oraz w poszukiwaniu pracy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych automatów telefonicznych możemy umożliwić korzystanie z tej usługi również osobom zamieszkałym na terenach, gdzie nie ma wystarczająco rozwiniętej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu lub tym, którzy nie mają takiego dostępu z domu.

Osoba bezrobotna rejestrując się w urzędzie pracy dodatkowo wypełnia specjalny formularz w formie papierowej lub elektronicznej zawierający informacje o jej kwalifikacjach i oczekiwaniach w stosunku do poszukiwanej pracy. Dane z formularza wprowadzane są do systemu, zakładane jest konto e-mail i generowana jest dla bezrobotnego karta chipowa.

W chwili obecnej osoba poszukująca pracy zmuszona jest osobiście odwiedzać urząd pracy tylko po to, by sprawdzić czy nie ma dla niej interesującej oferty. W przypadku zastosowania nowoczesnego systemu informacyjnego proces ten może przebiegać następująco: bezrobotny korzystając z karty, którą otrzymał w urzędzie pracy podczas pierwszej rejestracji loguje się do systemu i może np. przeglądać strony WWW urzędu pracy, oferty szkoleń lub inne informacje dedykowane bezrobotnym. Jednak to nie wszystko. Po zalogowaniu system identyfikuje osobę i przesyła jej w postaci e-mail informacje z ofertami pracy, ale tylko takie, które odpowiadają jej oczekiwaniom określonym w formularzu zgłoszeniowym. Za pomocą prostych instrukcji bezrobotny może odpowiedzieć, czy któraś z ofert mu odpowiada i poprosić o umówienie go z pracodawcą lub poprosić o dodatkowe informacje. Karta chipowa może pełnić dodatkowe funkcje np. elektronicznej portmonetki lub karty telefonicznej.

Wyobraźmy sobie nowoczesny urząd pracy wyposażony w Call Center. Bezrobotny po zapoznaniu się z ofertą pracy lub ofertą szkoleń może zadzwonić używając karty do urzędu i poprosić o dodatkowe informacje lub zarejestrować się na szkolenie.
Usytuowanie takich nowoczesnych automatów, blisko miejsca zamieszkania (okolice sklepu, urzędu pocztowego, szkoły, kościoła) umożliwiają sprawdzanie informacji bez konieczności podróżowania do innych miejscowości.
Nowoczesne automaty mogą być wykorzystane do wielu innych celów takich jak informacja turystyczna (dane najbliższych hoteli, adresy aptek, urzędów czy posterunków policji).
Dzięki temu, że nie jest to zwykły infokiosk, ale automat telefoniczny wyposażony w dotykowy, niewielki ekran możemy zadzwonić i sprawdzić np. czy w hotelu są wolne miejsca.
System taki może współpracować również z istniejącymi publicznymi aparatami telefonicznymi.

Unia Europejska kładzie szczególny nacisk na rozwój eUsług w różnych obszarach naszego funkcjonowania. Stworzono w tym celu liczne inicjatywy i programy. Jednym z nich jest eTEN, którego celem jest wspieranie wdrażania usług elektronicznych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne i mających wymiar ogólnoeuropejski. Projekty realizowane w ramach tego programu dotyczą takich obszarów jak: elektroniczna administracja (eGovernment), elektroniczne usługi opieki zdrowotnej (eHealth), integracja cyfrowa, (eInclusion), edukacja elektroniczna (eLearning), zaufanie i bezpieczeństwo (Trust & Security), usługi wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa.

Postęp technologiczny umożliwia kreowanie nowych usług również w ochronie zdrowia. eHealth jest ostatnio bardzo dynamicznie rozwijającym się obszarem elektronicznych usług. Powstają portale informacyjne dla pacjentów oraz lekarzy ułatwiające dostęp obywateli do informacji z zakresu ochrony zdrowia. Świadczone są proste porady lekarskie, ale pojawia się również coraz więcej komercyjnych usług w bardziej zaawansowanych obszarach medycyny. Nowe technologie są szansą na poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia oraz niższe jego koszty. Obecnie w kilku krajach Europy prowadzone są badania oraz wdrażane projekty hospitalizacji domowej. Pacjent po przeprowadzonej kuracji, zamiast przez kolejne dni leżeć w szpitalu, może wrócić do domu i tam monitorowany dochodzić do zdrowia. Badania wskazują, że czas, po jakim, pacjent wraca do zdrowia jest o połowę krótszy, a koszty leczenia znacznie niższe.

Oczywiście wdrożenie usług elektronicznych nie opiera się wyłącznie na technologii. Równie ważnym elementem jest edukacja społeczeństwa w zakresie ich właściwego wykorzystania i zmiana świadomości dużej grupy obywateli, aby chcieli z nich korzystać.1„Strategia Regulacyjna 2006-2007”.
2„Czy samorządy terytorialne mogą mieć wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na swoim terenie?” - artykuł naszego autorstwa, ukazał się w SSL w dziale „Zdaniem eksperta”Autorzy:
Monika Wojciechowska-Szac - radca prawny
Izabella Bojarska - aplikant adwokacki
Tomasz Białobłocki - ekspert ds. Unii Europejskiej


  powrót do strony głównej